איך מתחילים?

?HOW TO BEGIN

23°
Herzliya, Israel

הקורס מתנהל במסגרת כיתתית,
בשדה התעופה ע"ש מודי אלון
בהרצליה

משך הקורס
כ-18 חודשים

צבירת שעות הטיסה
מתקיימת בסניף
EU FNA בקפריסין

מספר התלמידים
בכל קורס מוגבל ל-10

במהלך הקורס, החניכים
יצברו 200 שעות

שכר הלימוד למסלול ההכשרה כולו: 252,500 שקל + מע"מ
האימונים יתבצעו במטוס -172 Cessna

התשלום
כולל:

א. מכסת שעות הכשרה לטיסה
ב. מכסת שעות סימולטור
ג. שעות הדרכה תיאורטית והרצאות העשרה

ד. הוצאת רישיון טיס בינלאומי EASE בפולין
ה. צבירת שעות טיסה בפולין
ו. אש"ל בפולין בעלות מוזלת

ניתן לקבל מימון

מיון המועמדים יתבצע
בהתאם לתנאי הסף:

הגשת מועמדות
מגיל 17 ומעלה

העדר רישום פלילי

בריאות תקינה

מבחן קצר
בנושאי תעופה

״טיסה״ בסימולטור
בליווי מדריך

ראיון אישי

חתימה על מסמך
"הסכם הכשרה לחניך" ותשלום

מחיר של יום מיונים
₪ 1,500

כתובת: ת.ד 826 , כפר שמריהו 46910 , ישראל | טלפון: 09-9737120, 09-7702012

צור קשר