תכנית ההכשרה

TRAINING PROGRAM

23°
Herzliya, Israel
שלבי ההכשרה
תכנית הקורס
מסלול ההכשרה
עלות ומימון הקורס

שלד התכנית המוצג כאן נתון לשינויים, בהתאם לאילוצי תעבורה אווירית, מגבלות מזג אוויר וכד'.
בסיום כל שלב יתקיים מבחן פנימי ומבחן של רת"א (רשות תעופה אזרחית).

שלבי ההכשרה

לימודי תאוריה לרישיון
טיס

אימוני טיסה

(בסיום שלב זה ובתנאי של עמידה של מבחנים יוענק לחניך רשיון טייס פרטי|)

לימודי תאוריה & אימוני טיסה וסימולטור להגדר מכשירים

(הסמכה לטיסות בתנאי לילה ומזג האויר מוגבל)

הסבה לרישיון אירופאי
וצבירת שעות טיסה

(רישיון אירופאי)

בחינה להגדר מכשירים

לימודי תאוריה לרישיון מסחרי

השלמת הכשרה לרישיון טיס מסחרי

הערה: הפעילות מתקיימת מאור ראשון ועד אור אחרון, בהתאם למגבלות שדה התעופה, מגבלות אוויריות ומזג האוויר.

תכנית הקורס

שלבים

א + ב + ג
12 חודשים

שלב

ד
1 חודשים

שלב

ה
1 חודשים

מבחן טיסת
מכשירים

שלבים

ו+ז
4 חודשים

מסלול ההכשרה

הכשרה בסיסית
שלבים א, ב

שלב היכרות ראשוני עם עולם התעופה – הכרת המטוס, הספרות והביצועים שלו, שליטה בהסעת המטוס על הקרקע, הכרת נהלי טיסה, קשר עם מגדל הפיקוח והבקרה המרחבית, ביצועי מטוס בסיסיים, מצבי חירום ותרגולם.

תרגול אימוני טיסה בסביבת המסלול, מצבי חירום בסביבת המסלול, קבלת אישור לסולו וטיסת סולו. בשלב זה, יתורגלו טיסות לילה, היכרות בסיסית עם מכשירי המטוס וטיסה לפי מכשירי הטיסה.

טיסות ניווט יכללו את הכרת מכשירי הניווט ושליטה בנווט קרקעי.

הכשרה תיאורטית ומעשית לטיסת מבחן לרישיון פרטי, והגשה למבחן של רת"א.

רישיון טיס פרטי כולל בחינות בנושאים הבאים:

ספר פתוח

ספר סגור

ידע טכני כללי

מטאורולוגיה

חוקה

ביצועי אנוש

ניווט

(RT (Radio Telephone

קבלת הרישיון מותנית במעבר מבחן מעשי

הכנה לטיסת מכשירים
שלב ג

לימודי תאוריה ואימוני טיסה, כולל סימולטור בתנאי טיסת מכשירים

צבירת שעות טיסה והסבה לרישיון אירופאי
שלב ד

שלב צבירת השעות לקראת המשך הכשרה יבוצע בבית ספר לטיסה שממוקם במדינת האיחוד האירופי. שלב זה יכלול טיסות , אשל במחיר מוזל בחו״ל.בתהליך הסבת הרישיון לקבלת תוקף חוקי באיחוד האירופי , החניכים יעברו 2 מבחנים בשפה האנגלית  
בנושאים הבאים:
1. חוקה Air law
2. ביצועי אנוש Human performance

הגדר מכשירים
שלב ה

ההגדר , שנוסף לרישיון, מאפשר להטיס מטוס במצבים בהם הטיס לא יכול להסתמך על ראייתו, כמו בשעות הלילה או במזג אוויר עם ראות לקויה. הגדר זה מאפשר לטייס לטוס גם בשעות החשיכה בשדות תעופה ממוכשרים.

הקורס כולל את הנושאים הבאים:

שליטה במטוס – שעלוב פניות, נסיקה והנמכה, תוך שמירה על שאר הנתונים הנדרשים

שימוש במכשירי ניווט במטוס – VOR, ADF, GPS, ILS , תהליכי כניסה ויציאה על פי שיטות בינלאומיות המאפשרות טיסה ללא קשר עין עם הקרקע וכניסה ויציאה לכל שדה תעופה בינלאומי.

ניהול תקלות ומצבי חירום – התנסות בניהול תקלות ומצבי טיסה לא סטנדרטיים. בשלב זה יילמדו התיאוריות הנדרשות לקורס לקראת מבחן ברת"א שיערך בשפה האנגלית:

חוקה

עזרי רדיו לניווט

תכנון טיסה

רישיון טיס מסחרי
שלב ו, ז

בשלב הסופי לקבלת רישיון טיס מסחרי, יידרשו החניכים לרמת טיסה גבוהה ושליטה מלאה בכל תחומי הטיסה, כולל שלבי תכנון הטיסה והגשת המירשה.

ההכשרה כוללת חידוד התכנים הקשורים במצבי חירום, שליטה במטוס באזור המסלול, יכולת ניווט גבוהה ושליטה במכשירי המטוס, וכן הידע התיאורטי והמעשי שצברו החניכים בשלבי ההכשרה המוקדמים.

רישיון טיס פרטי כולל בחינות בנושאים הבאים:

מבחני התאוריה כוללים

ספר פתוח

ספר סגור

ידע טכני כללי

מטאורולוגיה

חוקה

ביצועי אנוש

ניווט

(RT (Radio Telephone

קבלת הרישיון מותנית במעבר מבחן מעשי

רישיון טיס מסחרי

שכר הלימוד למסלול ההכשרה כולו: 265,000 ₪ כולל מע"מ
האימונים יתבצעו במטוס Cessna 172 - Cessna

אופן
התשלום:

א. תשלום ראשוני, מקדמה 50,000 ₪ תשולם ע"י החניך בעת חתימת חוזה הלימוד. ניתן לעשות שימוש בפיקדון הצבאי לתשלום המקדמה.


ב. תשלום שני – 4 צ'קים עוקבים של 5,000 ₪ כל אחד

ג. את יתרת הסכום בסך 195 אלף ₪ ניתן לפרוס ל 12 תשלומים חודשיים שווים.

ד. מימון משלים- קיימת אופציה להשגת מימון בנקאי בתנאים מיוחדים.ההלוואה הינה בסך של עד 185,500 ₪ לתקופה של 5 שנים. פרטי ההלוואה המלאים יתקבלו ישירות מהבנק.

התשלום
כולל:

א. מכסת שעות הכשרה לטיסה
ב. מכסת שעות סימולטור
ג. שעות הדרכה תיאורטית והרצאות העשרה

ד. בירת שעות טיסה בחו"ל
ה. אש"ל בחו"ל בעלות מוזלת

כתובת: ת.ד 826 ,כפר שמריהו 46910 ,ישראל | טלפון: 09-9737120 , 09-7702012

צור קשר